Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

3122 93bc
Reposted fromdusix dusix viaatranta atranta

October 31 2018

0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viahoneybunny honeybunny
5435 7cb5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza

October 21 2018

8688 43ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
9883 f6bf 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

October 17 2018

Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaepidemic epidemic
5661 67a8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaepidemic epidemic
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viasarazation sarazation

July 19 2018

3581 c22c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover

July 16 2018

8050 d812 500
Reposted fromsavatage savatage viaelentarie elentarie
Torres del Paine national park, Patagonia, Chile
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaelentarie elentarie
7750 ce9a
Reposted fromsavatage savatage viainvincible invincible

July 06 2018

6436 5c08
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabeeth beeth

July 05 2018

4437 9bab

Reposted from4777727772 4777727772 viabeeth beeth

July 01 2018

Jak jesteś miła to zazwyczaj dostaniesz po dupie, bo za miłą przecież nie można być. Ludzie zaraz Cię zjedzą. Jak jesteś asertywna, to powiedzą, że jesteś suką. Jak jesteś szczera, to połowa ludzkości Cię znienawidzi. Jak prześpisz się z facetem to jesteś dziwką, a jak tego nie zrobisz to albo jesteś lesbijką, albo coś jest z Tobą nie tak. Jak się do kogoś nie odzywasz, bo chwilowo potrzebujesz samotności , to oskarżają Cię, że masz kogoś w dupie i sypie się lawina pretensji i żali. Jak wychodzisz poza ogólnie przyjęte schematy, to większość nazwie Cię hipokrytą. Jak nic nie mówisz, to zostaniesz mrukiem. Jak za dużo gadasz, to usłyszysz, że strzępisz językiem niepotrzebnie. Jak zajmiesz się przede wszystkim swoim życiem, to jesteś egoistką . Jak zadzwonisz do faceta, to się narzucasz, a jak nie zadzwonisz to usłyszysz, że o nim nie myślisz i go nie kochasz. Jak wiele rzeczy zrobisz dobrze, a raz jedną źle, to ludzie zazwyczaj dostrzegą tylko to co zrobiłaś źle.
— znalezione
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacharlotte99 charlotte99
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
8333 05d7
Reposted fromajema ajema viaTamahl Tamahl

May 23 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl